O‘ziga xos vatanparvarlik hissiyotlari bilan ruhlangan, ijtimoiy voqealarni o‘zicha tushungan tadbirkor Amir Temur 25 yoshida Shahrisabz hokimligiga muyassar bo‘ldi. (I.Mo‘minov)