Islom Karimov:
...Bizning tariximizda Amir Temurdek ulug‘ siymo bor ekan, uning qoldirgan merosi, pandu o‘gitlari bugungi hayotimizga hamohang ekan, oldimizda turgan bugungi muoammolarni yechishda bizga qo‘l kelayotgan ekan, bizning bu merosni o‘rganmasdan, ta’riflamasdan, targ‘ibot qilmasdan haqqimiz yo‘q.
Yuklab olish Mobil ilova
Mundarija
Birinchi kitob

Kengashlar va tadbirlar

Tug‘luq Temurxon bilan uchrashganimdan so‘ng ko‘nglimga kelgan birinchi kengashim

Davlat qurish oldidan qilgan ikkinchi kengashim

O‘z saltanatimni tuzish yo‘lida qilgan uchinchi kengashim

Saltanatimning dastlabki davrlarida qilgan to‘rtinchi kengashim

Xuruj kunlari qilgan beshinchi kengashim

Xuruj vaqtida qilgan oltinchi kengashim

Xuruj kunlari qilgan ettinchi kengashim

Jeta lashkarini sindirish maqsadida qilgan sakkizinchi kengashim

Saltanatni tiklash yo‘lidagi to‘qqizinchi kengashim

Saltanatimni mustahkamlash uchun qilgan o‘ninchi kengashim

Saltanatimga rivoj berish uchun qilgan o‘n birinchi kengashim

Lashkarimni itgifoqqa keltirish uchun qilgan o‘n ikkinchi kengashim

Jeta va Ilyos xoja lashkariga shikast yetkazish haqida qilgan o‘n uchinchi kengashim

Meni qo‘lga tushirmoqchi bo‘lgan Amir Husaynning makru hiylasidan qutulish uchun qilgan kengashim

Turonzaminni mo‘g‘ullar toifasi qoldiqlaridan tozalash uchun qilgan kengashim

Menga har turli yomonliklar qilib cho‘chib yurgan va qilmishlari uchun «meni o‘ldiradi» deb vahimada yurganlarni o‘zimga el qilib olish bobidagi kengashim

Xuroson poytaxti (Hirot)ni olish bobida qilgan kengashim

Seyiston, Qandahor va Afg‘oniston mamlakatlarini zabt etish haqidagi kengashim

O‘rusxonni bartaraf qilish va Dashti qipchoqni bosib olishda qilgan kengashim

Gilon, Jurjon, Mozandaron, Ozarbayjon, Shirvon, Fors va Iroq mamlakatlarini zabt etish bobida qilgan kengashim

Fors poytaxti (Sheroz)ni va Iroqning qolgan qismini zabt etish bobidagi kengashim

To‘xtamishxonga shikast yetkazish bobida qilgan kengashim

Dorussalom (Bag‘dod)ni va Arab Iroqini zabt etish to‘g‘risidagi kengashim

To‘xtamishxonni yo‘qotish uchun qilgan kengashim

Hindistonni zabt etish uchun qilgan kengashim

Hindiston poytaxti (Dehli)ga lashkar tortish borasida qilgan kengashim

Hindistonga olib boradigan yo‘lni afg‘onlardan tozalash uchun qilgan kengashim

Dehli hokimi Sulton Mahmud va Malluxonlarni yengish bobidagi kengashim

Gurjiston mamlakatini egallash uchun qilgan kengashim

Misr va Shom (mamlakatlari)ni fath etish bobida qilgan kengashim

Rum mamlakatini zabt etib, Qaysar lashkarini sindirish bobida qilgan kengashim

Ikkinchi kitob

"Mamlakatlarni fath etuvchi..."

Dinu shariat tuzuki

Mamlakat ishlari tuzuki

Mening dargohimga iltijo qilib, panoh istab kelgan turku tojik, arabu ajam toifalaridan bo‘lganlar haqidagi tuzuk

Saltanatni o‘z tasarrufimda saqlash uchun amal qilgan tuzukim

Sipoh saqlab turish tuzuki

Sipohga ulufa berish tuzuki

Sipohga tanxoh va ulufa taqsimlash tuzuki

O‘g‘illar va nabiralarga ulufa berish tuzuki

O‘g‘illar, nabiralar, qavm-qarindoshlar, amirlar va vazirlarni jazolash yo‘li bilan saltanatda intizom saqlash haqida tuzuk

Vazirni tanlash tuzuki

Amirlik va hukmdorlik martabalari tuzuki

Askarni eng quyi martabadan oliy martabagacha tarbiyalab ko‘tarish tuzuki

Amirlar, vazirlar, lashkar hamda raiyatni taqdirlab, martabalar va in’om sovg‘alar berish tuzuki

Katta nog‘ora va bayroq berish tuzuki

Sipohning yaroq-jabduqlari va anjom-jihozlari tuzuki

Urush va tinchlikda, «yotishu huzur»da va majlis yig‘inlarda hozir bo‘lish tuzuki

Vazirlarning xizmat qilish tuzuki

Uluslar, qo‘shinlar va tumanlarning amirlarini tayinlash tuzuki

Navkarning begiga va bekning navkariga muomala qilish tuzuki

Do‘stu dushmanga muomala qilish tuzuki

Saltanat saroyida o‘tirish va o‘rin olish tuzuki

Mamlakatlarni zabt etish tuzuki

Saltanatni idora qilish tuzuki

Mulku mamlakat, sipohu raiyat ahvolidan xabardor va ogoh bo‘lib turish tuzuki

Turli mamlakatlar aholisiga munosabat, ularning ahvolidan xabardor bo‘lish, avliyolar va din peshvolarining mozorlarini tuzatish, vaqf hamda nazr ishlarini tartibga keltirish tuzuki

Raiyatdan mol-xiroj olish, mamlakatni tartibga keltirish va yuksaltirish, uning obodonchiligi, xavfsizligini amalga oshirish tuzuki

Jangu jadal, urush maydoniga kirish va chiqish, qo‘shinni saflash, g‘anim lashkarini sindirish tuzuki

Qirq ming otliqdan iborat o‘n to‘rtta zafarli sipoh favjlarini safga tizish tuzuki

Qirq ming otliqdan ortiq sipoh favjlarini safga tizish tuzuki

Hofizi Abro‘ning yozishicha, Amir Temur turk, arab va eronliklar tarixini chuqur bilgan. U davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan har bir masalani hal etishda, shu sohaning bilimdonlari va ulamolari bilan maslahatlashardi.