Amir Temurning aqliy qobiliyatlari va qiziqishlari ko‘lami kishini ayniqsa hayratga soladi. Uning humdorligi bitilgan tarixlarda tibbiyot, astronomiya va ayniqsa, arablar, forslar va turkiylar tarixi sohasidagi bilimlari madh etiladi. U zavq bilan olimlarning munozaralariga kirishib, ko‘pincha g‘olib chiqardi... (V.F. Mans)