Ислом Каримов:
...Бизнинг тарихимизда Амир Темурдек улуғ сиймо бор экан, унинг қолдирган мероси, панду ўгитлари бугунги ҳаётимизга ҳамоҳанг экан, олдимизда турган бугунги муоаммоларни ечишда бизга қўл келаётган экан, бизнинг бу меросни ўрганмасдан, таърифламасдан, тарғибот қилмасдан ҳаққимиз йўқ.
Юклаб олиш Мобил илова
Мундарижа
Биринчи китоб

Кенгашлар ва тадбирлар

Туғлуқ Темурхон билан учрашганимдан сўнг кўнглимга келган биринчи кенгашим

Давлат қуриш олдидан қилган иккинчи кенгашим

Ўз салтанатимни тузиш йўлида қилган учинчи кенгашим

Салтанатимнинг дастлабки даврларида қилган тўртинчи кенгашим

Хуруж кунлари қилган бешинчи кенгашим

Хуруж вақтида қилган олтинчи кенгашим

Хуруж кунлари қилган еттинчи кенгашим

Жета лашкарини синдириш мақсадида қилган саккизинчи кенгашим

Салтанатни тиклаш йўлидаги тўққизинчи кенгашим

Салтанатимни мустаҳкамлаш учун қилган ўнинчи кенгашим

Салтанатимга ривож бериш учун қилган ўн биринчи кенгашим

Лашкаримни итгифоққа келтириш учун қилган ўн иккинчи кенгашим

Жета ва Илёс хожа лашкарига шикаст етказиш ҳақида қилган ўн учинчи кенгашим

Мени қўлга туширмоқчи бўлган Амир Ҳусайннинг макру ҳийласидан қутулиш учун қилган кенгашим

Туронзаминни мўғуллар тоифаси қолдиқларидан тозалаш учун қилган кенгашим

Менга ҳар турли ёмонликлар қилиб чўчиб юрган ва қилмишлари учун «мени ўлдиради» деб ваҳимада юрганларни ўзимга эл қилиб олиш бобидаги кенгашим

Хуросон пойтахти (Ҳирот)ни олиш бобида қилган кенгашим

Сейистон, Қандаҳор ва Афғонистон мамлакатларини забт этиш ҳақидаги кенгашим

Ўрусхонни бартараф қилиш ва Дашти қипчоқни босиб олишда қилган кенгашим

Гилон, Журжон, Мозандарон, Озарбайжон, Ширвон, Форс ва Ироқ мамлакатларини забт этиш бобида қилган кенгашим

Форс пойтахти (Шероз)ни ва Ироқнинг қолган қисмини забт этиш бобидаги кенгашим

Тўхтамишхонга шикаст етказиш бобида қилган кенгашим

Доруссалом (Бағдод)ни ва Араб Ироқини забт этиш тўғрисидаги кенгашим

Тўхтамишхонни йўқотиш учун қилган кенгашим

Ҳиндистонни забт этиш учун қилган кенгашим

Ҳиндистон пойтахти (Деҳли)га лашкар тортиш борасида қилган кенгашим

Ҳиндистонга олиб борадиган йўлни афғонлардан тозалаш учун қилган кенгашим

Деҳли ҳокими Султон Маҳмуд ва Маллухонларни енгиш бобидаги кенгашим

Гуржистон мамлакатини эгаллаш учун қилган кенгашим

Миср ва Шом (мамлакатлари) ни фатҳ этиш бобида қилган кенгашим

Рум мамлакатини забт этиб, Қайсар лашкарини синдириш бобида қилган кенгашим

Иккинчи китоб

«Мамлакатларни фатҳ этувчи...»

Дину шариат тузуки

Мамлакат ишлари тузуки

Менинг даргоҳимга илтижо қилиб, паноҳ истаб келган турку тожик, арабу ажам тоифаларидан бўлганлар ҳақидаги тузук

Салтанатни ўз тасарруфимда сақлаш учун амал қилган тузуким

Сипоҳ сақлаб туриш тузуки

Сипоҳга улуфа бериш тузуки

Сипоҳга танхоҳ ва улуфа тақсимлаш тузуки

Ўғиллар ва набираларга улуфа бериш тузуки

Ўғиллар, набиралар, қавм-қариндошлар, амирлар ва вазирларни жазолаш йўли билан салтанатда интизом сақлаш ҳақида тузук

Вазирни танлаш тузуки

Амирлик ва ҳукмдорлик мартабалари тузуки

Аскарни энг қуйи мартабадан олий мартабагача тарбиялаб кўтариш тузуки

Амирлар, вазирлар, лашкар ҳамда раиятни тақдирлаб, мартабалар ва инъом совғалар бериш тузуки

Катта ноғора ва байроқ бериш тузуки

Сипоҳнинг яроқ-жабдуқлари ва анжом-жиҳозлари тузуки

Уруш ва тинчликда, «ётишу ҳузур»да ва мажлис йиғинларда ҳозир бўлиш тузуки

Вазирларнинг хизмат қилиш тузуки

Улуслар, қўшинлар ва туманларнинг амирларини тайинлаш тузуки

Навкарнинг бегига ва бекнинг навкарига муомала қилиш тузуки

Дўсту душманга муомала қилиш тузуки

Салтанат саройида ўтириш ва ўрин олиш тузуки

Мамлакатларни забт этиш тузуки

Салтанатни идора қилиш тузуки

Мулку мамлакат, сипоҳу раият аҳволидан хабардор ва огоҳ бўлиб туриш тузуки

Турли мамлакатлар аҳолисига муносабат, уларнинг аҳволидан хабардор бўлиш, авлиёлар ва дин пешволарининг мозорларини тузатиш, вақф ҳамда назр ишларини тартибга келтириш тузуки

Раиятдан мол-хирож олиш, мамлакатни тартибга келтириш ва юксалтириш, унинг ободончилиги, хавфсизлигини амалга ошириш тузуки

Жангу жадал, уруш майдонига кириш ва чиқиш, қўшинни сафлаш, ғаним лашкарини синдириш тузуки

Қирқ минг отлиқдан иборат ўн тўртта зафарли сипоҳ фавжларини сафга тизиш тузуки

Қирқ минг отлиқдан ортиқ сипоҳ фавжларини сафга тизиш тузуки

Ўзига хос ватанпарварлик ҳиссиётлари билан руҳланган, ижтимоий воқеаларни ўзича тушунган тадбиркор Амир Темур 25 ёшида Шаҳрисабз ҳокимлигига муяссар бўлди. (И.Мўминов)